Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Chełmski Park KrajobrazowyWłącz pokaz slajdów

Alejka przez park na Górze Chełmskiej
Aleja obok dzwonnicy
Chrystus na Górze Chełmskiej
Cerkiew
Dzwonnica
Katedra
Dzwonnica za murem
Kopuły
Dom pielgrzyma
widok z Góry Chełmskiej
Cerkiew św. Jana Teologa
plac łuczkowskiego
park na górce
Ołtarz  świątecznie
Cerkiew w perspektywie
Cerkiew
Chełm - podwórko
Chełm - podziemne drogi w kopalni kredy
Chełm - sztuczny korytarz
Chełm - chodniki trasy turystycznej
Chełmski Park Krajobrazowy

Chełmski Park Krajobrazowy

kraina

Chełmski Park Krajobrazowy położony jest na Polesiu Wołyńskim w mezoregionie zwanym Obniżeniem Dubienki. Słynie z unikatowych w skali europejskiej rozległych torfowisk węglanowych  w dolinie Uherki i Lepietuchy ze zbiorowiskami roślin kserotermicznych.

W parku stwierdzono gniazdowanie 152 gatunków ptaków w tym m.in., znanej z bagien biebrzańskich, maleńkiej wodniczki. Występuje tutaj także bardzo rzadki żółw błotny, a także ogromne bogactwo motyli - ponad 800 gatunków.