Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Chełmski Park KrajobrazowyWłącz pokaz slajdów

Chełm - trasa turystyczna w kopalni kredy
Chełm - stara ulica
Chełm - cerkiew konkatedralna władyki
Chełm - puzderko z relikwiami w cerkwi św. Jana Teologa
Chełm - ikonostas
Chełm - ikonostas w cerkwi
Chełm - cerkiew świętego Jana Teologa
Chełm - motyw ze starego miasta
Chełm - zakamarki miejskie
Chełm - miejskie uliczki
Chełm - studnia na rynku
Chełm - rynek
Chełm - kamienice w rynku
Chełm - miejski zaułek
Zarzecze - brogi na siano
Chełmski Park Krajobrazowy

Chełmski Park Krajobrazowy

kraina

Chełmski Park Krajobrazowy położony jest na Polesiu Wołyńskim w mezoregionie zwanym Obniżeniem Dubienki. Słynie z unikatowych w skali europejskiej rozległych torfowisk węglanowych  w dolinie Uherki i Lepietuchy ze zbiorowiskami roślin kserotermicznych.

W parku stwierdzono gniazdowanie 152 gatunków ptaków w tym m.in., znanej z bagien biebrzańskich, maleńkiej wodniczki. Występuje tutaj także bardzo rzadki żółw błotny, a także ogromne bogactwo motyli - ponad 800 gatunków.