Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Polanka HorynieckaWłącz pokaz slajdów

Polecamy

Dolina Brusienki. Roztocze
Dolina Brusienki. Roztocze
Polanka Horyniecka - pierwsze przymrozki. Roztocze
Polanka Horyniecka - pierwsze przymrozki. Roztocze
 

Polanka Horyniecka - Zdjęcia

Wodospad
Roztoczańska Niagara w okowach mrozu. Polanka Horyniecka.
Roztocze, Polanka Horyniecka
Polanka Horyniecka. Jesiennie
Polanka Horyniecka. Roztoczański klasyk
Roztocze. W promieniach zachodzącego słońca.
Roztocze. Bruśnieński
Roztocze. Polanka Horyniecka. Przedwiośnie
W poszukiwaniu drogi mlecznej
Śródpolny krzyż kamienny.
Przydrożny krzyż.
Jedno ze źródlisk Brusienki
Październikowy szron. Roztocze
W dolinie Brusienki. Roztocze
Polanka Horyniecka. Roztocze
Źródła Brusienki
Dolina Brusienki - poranny szron. Roztocze
Dolina Brusienki. Roztocze
Polanka Horyniecka - pierwszy śnieg. Roztocze
Polanka Horyniecka - stadnina koni. Roztocze
Polanka Horyniecka

Polanka Horyniecka

miejscowość

Polanka Horyniecka została założona jako kolonia niemiecka w 1785 r. w austriackich dobrach rządowych tzw. kameralnych. Nosiła wówczas nazwę Deutschbach. Obecnie jest to niwielka wioska z kilkoma domostwami oraz położoną nieco na uboczu prywatną stadniną koni.

W jej pobliżu na wzgórzu Hrebcianka znajduje się ciekawy bunkier (schron) z linii Mołotowa, w którym jeszcze do niedawna można było podziwiać unikalne działko bojowe. Niestety kilka lat temu zostało ono zdemontowane i wywiezione do muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Przy drodze prowadzącej z miejscowości Polanka do stadnicy koni znajduje się przepiękny kamienny krzyż pochodzący z ośrodka kamieniarskiego w Starym Bruśnie, a w pobliżui samej stadniny rezerwat ścisły "Dolina Brusienki".