Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: MaurzyceWłącz pokaz slajdów

W skansenie. Maurzyce
Tęczowo w skansenie w Maurzycach...
Kościół z Wysokienic. Skansen w Maurzycach
Maurzyce... w blasku zachodzącego słońca
Murzyce - sacrum
Maurzyce - błękitna kraina
Skansen w Maurzycach. Światłocienie...
Błękitne Maurzyce... niebiańskie
Drewniany kościół z Wysokiennic Skansen Maurzyce
Drewniany kościół z Wysokiennic -Skansen w Maurzycach
Skansen Maurzyce. Drewniany kościół Św. Marcina z Wysokiennic z 1778 r.
Drewniany kościół z Wysokienic. Skansen w Maurzycach
Drewniany kościół z Wysokienic - Skansen w Maurzycach.
Drewniana dzwonnica z Wysokienic . Skansen w Maurzycach
Drewniany kościół z Wysokienic - Skansen w Maurzycach.
Drewniany kościół z Wysokienic - Skansen w Maurzycach.
Drewniany kościół z Wysokienic z 1758 r. Skansen w Maurzycach
SKANSEN ZIEMI ŁOWICKIEJ W MAURZYCACH
SKANSEN ZIEMI ŁOWICKIEJ W MAURZYCACH
SKANSEN ZIEMI ŁOWICKIEJ W MAURZYCACH
Maurzyce

Maurzyce

miejscowość

Maurzyce są małą wsią położoną 7 km od Łowicza. Znajduje się w nich malowniczy skansen, gdzie od lat 70. gromadzone są zabytki architektury dawnego Księstwa Łowickiego. Zobaczymy tu około czterdziestu obiektów - budynków mieszkalnych i inwentarskich, które przeniesiono m.in. ze Złakowa Borowego, Złakowa Kościelnego, Skowrody i Wici. Większość chałup jest otwarta dla zwiedzających, a podziwiać można w nich piękne, barwne wnętrza z XIX i początku XX w. W jednym z domów mieszkała słynna łowicka wycinkarka Justyna Grzegory.

Plan skansenu zakłada prezentację dwóch układów przestrzennych – "starej wsi" o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem (budowane gł. do poł. XIX w.), oraz wsi nowej, czyli ulicówki (rozpowszechnione w II poł. XIX w.). W samym centrum skansenu stoi wiatrak koźlak (rekonstrukcja) również z tego okresu, zakończyły się także przenosiny do Maurzyc kościoła z Wysokienic. Tę XVIII-wieczną świątynię możemy podziwiać więc w jej pełnej krasie.