Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: MaurzyceWłącz pokaz slajdów

Ostatnie śniegi
Most spawany
Wiatrak w skansenie. Maurzyce
Łowicka chata. Maurzyce
Obora. Skansen w Maurzycach
Chata łowicka. Maurzyce
Domy w skansenie w Maurzycach
Skansen w Maurzycach - szkoła
Kościół z Wysokienic. Skansen w Maurzycach
Chałupa ze Złakowa Borowego, poł. XIX w.
Kapliczka słupowa, XIX w. Maurzyce
Chałupa ze Złakowa Borowego. Maurzyce
Skansen w Maurzycach. Chałupa ze Złakowa Borowego
Skansen w Maurzycach
Skansen w Maurzycach. Dom ze Złakowa Borowego
Skansen w Maurzycach
Dziewczęce zabawy lub kierat od najmłodszych lat... Maurzyce
Wiatrak w Maurzycach
Chata łowicka
Maurzyce

Maurzyce

miejscowość

Maurzyce są małą wsią położoną 7 km od Łowicza. Znajduje się w nich malowniczy skansen, gdzie od lat 70. gromadzone są zabytki architektury dawnego Księstwa Łowickiego. Zobaczymy tu około czterdziestu obiektów - budynków mieszkalnych i inwentarskich, które przeniesiono m.in. ze Złakowa Borowego, Złakowa Kościelnego, Skowrody i Wici. Większość chałup jest otwarta dla zwiedzających, a podziwiać można w nich piękne, barwne wnętrza z XIX i początku XX w. W jednym z domów mieszkała słynna łowicka wycinkarka Justyna Grzegory.

Plan skansenu zakłada prezentację dwóch układów przestrzennych – "starej wsi" o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem (budowane gł. do poł. XIX w.), oraz wsi nowej, czyli ulicówki (rozpowszechnione w II poł. XIX w.). W samym centrum skansenu stoi wiatrak koźlak (rekonstrukcja) również z tego okresu, zakończyły się także przenosiny do Maurzyc kościoła z Wysokienic. Tę XVIII-wieczną świątynię możemy podziwiać więc w jej pełnej krasie.