Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: SanokWłącz pokaz slajdów

Rzeka San w Sanoku
Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku.
Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku.
Muzeum budownictwa ludowego w Sanoku.
Dawna cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1844r. Sanok-Olchowce
czar minionych lat
Dom w skansenie
Chałupy w skansenie
Fragment domu
Fragment domu
cerkiew...
w skansenie
Urząd Miasta w Sanoku
Muzeum Budownictwa Ludowego - budynek z miejscowości Równe z 1824r. a wyposażeniez lat 60-tych XX w.
Muzeum Budownictwa Ludowego - cerkiew greckokatolicka, kopuła - symbol nieba
Muzeum Budownictwa Ludowego - cerkiew greckokatolicka 1801r. z miejscowości Ropki
Muzeum Budownictwa Ludowego - cerkiew greckokatolicka z 1750r.
Muzeum Budownictwa Ludowego - cerkiew greckokatolicka z 1750r.
Muzeum Budownictwa Ludowego - drewniany kościół z Bączala Dolnego ok. 1667r.
Muzeum Budownictwa Ludowego - zagroda jednobudynkowa z Komańczy 1885r.
Sanok

Sanok

miejscowość

Sanok jest powiatowym miastem regionu, jego głównym ośrodkiem komunikacyjnym, handlowym i gospodarczym. Najstarsze o nim wzmianki pochodzą z XI w.

Do połowy XIV osada leżała w granicach Rusi, prawa miejskie otrzymała w 1339 r., zanim jeszcze przyłączono ją do Polski. Miasto rozwijało się prężnie, leżało bowiem na skrzyżowaniu szlaków handlowych prowadzących na Ruś, Węgry i Śląsk. Jego losy były dość burzliwe. W ciągu setek lat Sanok przetrwał rządy Węgrów, dwa wielkie pożary, najazd Tatarów i panowanie austriackie.

Zakłady przemysłowe zaczęły powstawać w Sanoku w I poł. XIX w. Przez następne lata ich liczba rosła ("Autosan" i "Stomil" to właśnie sanockie marki), a miasto systematycznie się modernizowało. Zachował się w nim jednak średniowieczny układ urbanistyczny.

Dziś możemy podziwiać w Sanoku położone przy malowniczym rynku, XVII-wieczny zespół kościoła i klasztoru franciszkanów, XVIII-wieczny ratusz i kamienice, a także zamek, w którego wnętrzach urządzono muzeum. Jednymi z najcenniejszych eksponatów są kolekcje ikon, a także obrazów Zdzisława Beksińskiego.

Będąc w Sanoku, koniecznie trzeba zajrzeć także do Muzeum Budownictwa Ludowego, jednego z dwóch największych skansenów w Polsce. W tym niezwykłym miejscu, na 38 ha powierzchni, prezentowane jest wiejskie budownictwo Bieszczadów, Beskidu Niskiego i przyległych doń pogórzy.