Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: LubelszczyznaWłącz pokaz slajdów

Krajobraz wiosennych pól. Lubelszczyzna
Krajobraz wiosennych pól. Lubelszczyzna
Spichlerz z 1780 roku - część zespołu pałacowego w Gościeradowie
Spichlerz z 1780 roku - część zespołu pałacowego w Gościeradowie
Gościeradów. Pałac Prażmowskich
Zespół pałacowy. Gościeradów
Bunkier niemiecki z II wojny światowej
Klasycystyczny łuk triumfalny z ok. 1820 r. Gościeradów
Przydrożny krzyż
Kapliczka w Kazimierzu Dolnym
Para bocianów na gnieździe
Kościół w Gościeradowie
Wiatrak holender w Buchałowicach
Wnętrze kapliczki. Zespół dworski - Potoczek
Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku
Kaplica - część zespołu dworskiego, widok od wschodu. Potoczek
Kaplica - część zespołu dworskiego. Potoczek
Lamus. Część zespołu dworskiego w Potoczku
Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku
Rynek kazimierski. Lubelszczyzna
Lubelszczyzna - Artykuły / Felietony
Miasteczko Kazimierz Dolny

Miasteczko Kazimierz Dolny (felieton)

Kazimierz Dolny to nie tylko galerie sztuki, festiwale i turyści przechadzający się nadwiślańskim bulwarem. To miasteczko z krwi i kości. Ze swoim niepowtarzalnym klimatem, sennością, pustką i wałęsającymi się kotami. Zapraszamy do odwiedzenia Kazimierza - miasteczka, zamiast Kazimierza - zabytku lub może zbytku... jak kto woli.

 
Artykuł dodano: 2018-03-04 | Autor: Szymon Narożniak
czytaj dalej
 
Lubelszczyzna

Lubelszczyzna

kraina

Lubelszczyzna to ogromna i urozmaicona kraina położona na prawym brzegu Wisły. Jej krajobraz tworzy, przede wszystkim, Wyżyna Lubelska, która zajmuje jej środkową część. Lubelszczyzna obejmuje także część Kotliny Sandomierskiej oraz skrawek Roztocza.

Swoją nazwę zawdzięcza głównemu miastu regionu, którym jest Lublin. Większość terenów Lubelszczyzny to użytki rolnicze. Długie, obłe pagóry pokryte szachownicą pól to charakterystyczny i malowniczy obrazek tej krainy. Na tym tle wyróżniają się okolice Wąwolnicy i Kazimierza Dolnego, gdzie występuje największe nagromadzenie wąwozów lessowych w Europie (11 km na 1 km kwadratowy). Najbardziej wartościowym przyrodniczo obszarem Lubelszczyzny są, bez wątpienia, Lasy Janowskie, w których znajdują się duże obszary stawów hodowlanych (zwłaszcza w pobliżu Malińca).

Do najciekawszych miejscowości należy zaliczyć sam Lublin, Kazimierz Dolny, Janowiec, uzdrowisko Nałęczów, Kozłówkę oraz Puławy.