Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Polany SurowiczneWłącz pokaz slajdów

W sąsiedztwie schroniska na Polanach Surowicznych
Pamięć przeszłości. Polany Surowiczne
Ruiny dzwonnicy z 1730 roku na Polanach Surowicznych
Polany Surowiczne
Pasterze krów na Polanach Surowicznych
Stara piwnica - pozostałość po jednym z domów na Polanach Surowicznych
Pozostałości po cmentarzu na Polanach Surowicznych
Krzyż z dzwonnicy na pobliskim cmentarzu. Polany Surowiczne
Jedno z wejść do dawnej dzwonnicy na Polanach Surowicznych
Ruiny dawnej dzwonnicy w Polanach Surowicznych
Owadzia rozmaitość na łąkach pod Polańską. Beskid Niski
Kapliczka na szczycie Polańskiej, zwanej też Horbki Sabaryniackie
Polany Surowiczne - beskidzkie łąki
Widok na pasmo Bukowicy z Polan Surowicznych
Schronisko na Polanach Surowicznych
Polany Surowiczne. Beskid Niski
Polany Surowiczne

Polany Surowiczne

miejscowość

Polany Surowiczne leżą w dolinie Surowicznego Potoku, lewobrzeżnego dopływu Wisłoka, u stóp góry Polańska w Beskidzie Niskim.

Jest to teren dawnej wsi powstałej prawdopodobnie w XV w. wykorzystywanej jako pastwiska przez mieszkańców istniejącej od XIV wieku sąsiedniej Surowicy. W ostatnich latach XIX wieku wieś liczyła ponad 100 domów i 665 osób, prawie wyłącznie Łemków (przed wybuchem wojny  mieszkało tam ponad 1000 mieszkańców i była to jedna z większych wsi na tych terenach).

Po wojnie jeszcze w 1945 r. mieszkańcy zostali wysiedleni do ZSRR, chaty i cerkiew zostały zniszczone, a pola zmieniły się w nieużytki.