Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: LiskówWłącz pokaz slajdów

Strażnik w mroku
Zniszczony drewniany młyn
Klasyczne spotkanie
Samotne drzewo
Na rozstaju dróg
Pora żniw
Stary Koźlak
Lisków - Polskie krajobrazy
Lisków - ciekawy krzyż przy mogiłach zakonnic
Lisków - nagrobki sióstr służebniczek
Lisków - herb na nagrobku z 1869 r.
Lisków - grobowiec Michała Andrzejewskiego z 1905 r.
Lisków - stara brama cmentarza parafialnego
Lisków - pomnik Chrystusa Króla
Lisków - drewniany dom z początków XX wieku
Lisków - znikajaca z krajobrazu zabudowa wsi
Lisków - plebania z 1937 roku
Lisków - dom ludowy z 1908 roku (obecnie bank)
Lisków - zabytkowy budynek szkoły z 1899 roku
Lisków - kościół Wszystkich Świętych
Lisków

Lisków

miejscowość

Lisków to dość duża wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim. Dokumentalne istnienie wsi datuje się od 1293 roku. Lisków był w posiadaniu arcybiskupów gnieźnieńskich do drugiej połowy XVI wieku, kiedy to został przekazany na uposażenie kolegium jezuickiego w Kaliszu. Wieś pozostawała w rękach jezuitów do czasu kasaty zakonu w 1773roku. Następnie była w posiadaniu kilku rodzin ziemiańskich do czasu parcelacji majątku pod koniec XIX w.

Najbardziej dynamiczny rozwój wsi przypada na początek XX wieku i przypisany jest inicjatywie i działalności ks. Wacława Blizińskiego, który został tu proboszczem w 1900 roku. W 1904 roku utworzono Kasę Drobnego Kredytu, która działała następnie jako Kasa Stefczyka. W 1906 roku powstało Kółko Rolnicze, a w 1910 roku Spółdzielnia Mleczarska. Obie te jednostki zajmowały się także szkoleniami rolników miejscowych i spoza Liskowa. W latach 1905 - 1907 otwarto w parafii siedem ochronek - nielegalnych polskich szkółek, gdzie nauczano języka polskiego, historii, rachunków, śpiewu oraz religii. Ksiądz Bliziński organizował także spotkania z dorosłymi, gdzie czytano "Gazetę Świąteczną" i "Zorzę".

W 1913 roku założono szkołę rolniczą, w 1915 roku powstało gimnazjum przekształcone w 1921 roku w Seminarium Nauczycielskie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1921 powstała Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa oraz w 1927 roku Zawodowa Szkoła Żeńska. Do dnia dzisiejszego Lisków jest prężnie działającą gminą oraz ośrodkiem szkolnictwa średniego i wyższego w powiecie Kaliskim.