Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Krzysztof Trojan [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Kościół św. Jana Chrzciciela z 2 poł. XVIII w.
Kościół św. Jana Chrzciciela z 2 poł. XVIII w.
Dzwonnica dobudowana w XX w.
Urokliwa wieżyczka z sygnaturką
Kościół św. Jana Chrzciciela z 2 poł. XVIII w.
Widok na dzwonnicę
Neogotycki kościół parafialny z pocz. XX w.
Neogotycka świątynia parafialna z pocz. XX w.
Płaskorzeźba na frontonie kościoła parafialnego
Kruchta kościoła parafialnego
Kościół pw. Wszystkich Świętych z pocz. XIX w.
Kościół - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z 2 poł. XVIII w.
Barwy jesieni
Barwy jesieni
Barwy jesieni
Barwy jesieni
Barwy jesieni
Barwy jesieni
Barwy jesieni
Barwy jesieni